Η επιστημονική μας ομάδα

Η ομάδα μας αποτελείται από εξειδικευμένους Γιατρούς, Νοσηλευτές και ειδικούς επιστήμονες Υγείας διαφόρων ειδικοτήτων, με σημαντικό Ακαδημαϊκό και Κλινικό έργο στη διαχείριση του Καρκίνου του Πνεύμονα. Χάρη στη διεπιστημονική μας ομάδα, κάθε ασθενής εξετάζεται ολιστικά, με εστίαση στις ιδιαιτερότητες της νόσου του και σεβασμό στις επιθυμίες του. Ο σχεδιασμός της  θεραπευτικής προσέγγισης γίνεται από κοινού και εγγυάται κάθε φορά το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα που αφορά εξατομικευμένα τον κάθε ασθενή.

Play Video

Καθηγητής

Καθηγητής Παθολογίας & Ογκολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, ΕΚΠΑ, GR Yale University School of Medicine & Cancer Center, CT, USA

Πνευμονολόγοι

Λοιπές Ειδικότητες

Νοσηλευτικό προσωπικό