Ο Πνεύμονας

 Η αναπνοή είναι μια σχεδόν αυτόματη λειτουργία του ανθρώπου συνυφασμένη με την ίδια την ύπαρξη της ζωής. Εισπνέουμε και εκπνέουμε περισσότερες από 22.000 φορές την ημέρα χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Αν και η αναπνοή συμβαίνει αυτόματα από νευρικά κέντρα του εγκεφάλου και του προμήκη μυελού, ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να την ελέγχει και να την τροποποιεί μέσω των αναπνευστικών μυών που βρίσκονται κάτω από τον συνειδητό έλεγχο του.
Το κύριο όργανο της αναπνοής είναι ο πνεύμονας, ένα αξιοθαύμαστο και πολύπλοκο όργανο επιφορτισμένο με την πρόσληψη του οξυγόνου από τον ατμοσφαιρικό αέρα και την απόδοση σε αυτόν του διοξειδίου του άνθρακα

Ο ανθρώπινος πνεύμονας από την επιστημονική ομάδα της Lung Cancer.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Ο Πνεύμονας

Το αναπνευστικό σύστημα χρησιμεύει για τη μεταφορά του οξυγόνου (Ο2) από την ατμόσφαιρα στα κύτταρα του οργανισμού και την απομάκρυνση του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από τα κύτταρα του οργανισμού στην ατμόσφαιρα. Ο εισπνεόμενος αέρας διέρχεται από τη ρινική ή στοματική κοιλότητα, το φάρυγγα, το λάρυγγα, την τραχεία με τους βρόγχους και φτάνει στους πνεύμονες. Ο αέρας κατά τη διέλευση του από τα διάφορα τμήματα της αναπνευστικής οδού καθαρίζεται, υγραίνεται και θερμαίνεται. Ο συνολικός όγκος αέρα που καθημερινά διέρχεται από το αναπνευστικό σύστημα είναι περίπου 10.000 λίτρα

Απεικόνιση του ανθρώπινου πνεύμονα 1 από την Lung Cancer

Η Ανατομία του πνεύμονα

Κάθε πνεύμονας υποδιαιρείται σε μικρότερα τμήματα που ονομάζονται λοβοί. Ο δεξιός πνεύμονας αποτελείται από τρεις λοβούς: τον άνω, μέσο και κάτω λοβό, ενώ ο, λίγο μικρότερος, αριστερός πνεύμονας αποτελείται από δύο λοβούς: τον άνω και κάτω. Συνολικά οι πνεύμονές μας ζυγίζουν 900 έως 1000 γραμμάρια. Ο πνεύμονάς μας γεμίζει με ατμοσφαιρικό αέρα ο οποίος μπαίνει από το στόμα και τη μύτη, περνάει από τον φάρυγγα, τον λάρυγγα και την τραχεία ώστε να καταλήξει στους πνεύμονες. Στη συνέχεια, η τραχεία διακλαδίζεται υπό την μορφή κλαδιών δένδρου σε πολύ μικρούς αεραγωγούς, δηλαδή μικρούς σωλήνες, και καταλήγει σε μικρούς σάκους, τις κυψελίδες, στις οποίες γίνεται η ανταλλαγή των αερίων. Έτσι ο πνεύμονας με τους αεραγωγούς του θυμίζει ένα δένδρο.

Η λειτουργία των πνευμόνων

 Η κύρια λειτουργία των πνευμόνων είναι η πρόσληψη του οξυγόνου (Ο2) και η απομάκρυνση του διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Η μεταφορά των αερίων μεταξύ των πνευμόνων και των κυττάρων των διαφόρων οργάνων γίνεται με την κυκλοφορία του αίματος. Το εισπνεόμενο οξυγόνο που φτάνει στις κυψελίδες διαχέεται από τους πνεύμονες στην αιματική κυκλοφορία και προσφέρεται στα κύτταρα του οργανισμού. Ενώ το διοξείδιο του άνθρακα που παράγεται από τα κύτταρα του οργανισμού μεταφέρεται μέσω της αιματικής κυκλοφορίας στους πνεύμονες και απομακρύνεται με την εκπνοή