Επικοινωνία

Ογκολογική Μονάδα,
Γ’  Παθολογική Κλινική
Ιατρική Σχολή
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τηλ: 210-6983988 / 210-7781035

gpp.oncology@med.uoa.gr 
Επικοινωνία με την επιστημονική ομάδα της Lung Cancer.