Παθολόγος Ηλίας Καράμπελας, μέλος της επιστημονικής ομάδας της Lung Cancer.

Ηλίας Καράμπελας

Παθολόγος

MD, MSc, ΗΛΙΑΣ Ν. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
Ειδικός Παθολόγος
Επιστημονικός Συνεργάτης Ογκολογικής Μονάδας Γ΄Παν/κής Παθολογικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
Επιμελητής Ογκολογικής Μονάδας Ιατρικό Κέντρο Αθηνών.
Ο Ηλίας Καράμπελας αποφοίτησε από Πανεπιστήμιο Ιατρικής και Φαρμακολογίας “Carol Davila” Βουκουρεστίου, Ρουμανίας 2001. Το 2002 αναγνώρισε τον τίτλου σπουδών από το Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.).
Το 2003, στα πλαίσια εκπλήρωση υπηρεσίας υπαίθρου εκπαιδεύτηκε στο Γ.Ν.Ν. Μεσολογγίου «Χατζηκώστα», και εν συνεχεία εκπλήρωσε την υπηρεσία υπαίθρου το 2004 στο Γ.Ν.Ν. Μεσολογγίου – Κ.Υ. Ναυπάκτου – περιφερειακό ιατρείο Μοναστηρακίου. Στα πλαίσια εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων 2004-2005, παρουσιάστηκε στο Κέντρο Εκπαίδευσης Υγειονομικού (Άρτα) ως Iατρός και εν συνεχεία ως επικεφαλής της Ιατρικής ομάδας της Ναυτικής Βάσης ‘Ευάγγελος Φλωράκης’ Μαρί – Κύπρου, ως Ιατρός στη Μονάδα Υποβρυχίων Καταστροφών ( Μ.Υ.Κ.). Διετέλεσε Ιατρός της ομάδας ‘Save and Rescue’ με ενασχόληση σε θέματα καταδυτικής ιατρικής, υλοποίηση σεμιναρίων στα πλαίσια της επιμόρφωσης των στελεχών, Αξιωματικών, Υπαξιωματικών και στρατευσίμων της Ναυτικής Βάσης. Ειδικεύθηκε στηv Εσωτερική Παθολογίας στην Β’ Παθολογική κλινική του νοσοκομείου Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. (2006-2011). Απόκτηση ειδικών γνώσεων σε: κλινική εξέταση (ιστορικό και σημειολογία) ,κλινική αξιολόγηση των συνήθων εργαστηριακών εξετάσεων, διαγνωστικές και θεραπευτικές πράξεις που συμπληρώνουν και ολοκληρώνουν την κλινική εξέταση (παρακεντήσεις, οφθαλμοσκόπηση, εξέταση περιφερικού αίματος, ηλεκτροκαρδιογράφημα, ακτινογραφία θώρακα κλπ.), πρωτοβουλία στην επίλυση και το χειρισμό συνήθων προβλημάτων. Άσκηση στην επίλυση δυσχερών και συνθέτων προβλημάτων κλινικής διαφορικής διαγνωστικής. Άσκηση στη συγγραφή και παρουσίαση περιστατικών σε ακροατήριο. Κύριοι τομείς της κλινικής : Παθολογία, Σακχαρώδης Διαβήτης, Ογκολογία, Γηριατρική. Διετέλεσε Μέλος της Επιστημονικής Ομάδας Εργασίας Σακχαρώδη Διαβήτη του Διαβητολογικού Κέντρου ΓΝΑ Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. (2011-2012). Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Δίπλωματος “Ογκολογια Θώρακα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακη Προσέγγιση Και Έρευνα (2016). Από τον Οκτώβριος 2012 έως σήμερα είναι:

• Επιστημονικός Συνεργάτης Ογκολογικής Μονάδας Γ΄Παν/κής Παθολογικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ με αντικείμενο απασχόλησης Ερευνητικό έργο: συμμετοχή ως συν-ερευνητής σε κλινικές μελέτες.
• Επιμελητής Ογκολογικής Μονάδας Ιατρικό Κέντρο Αθηνών.
• Εφημερεύων Παθολόγος Ιατρικό Κέντρο Αθηνών