Καρκίνος του Πνεύμονα - Νεφρολογικά Προβλήματα

Οι νεφροί είναι ζωτικά όργανα, πού σχετίζονται με την απέκκριση των αχρήστων προϊόντων της ανταλλαγής της ύλης. Η λειτουργία τους συνδέεται βασικά με την διατήρηση του όγκου και της σύνθεσης των υγρών του σώματος εντός φυσιολογικών ορίων. Βρίσκονται οπισθοπεριτοναϊκά, χαμηλά στην πλάτη μας, κοντά στην σπονδυλική μας στήλη. Συνδέονται στενά με την καρδιά όσον αφορά στις αιμοδυναμικές και ρυθμιστικές λειτουργίες και παίζουν κεντρικό ρόλο στην ηλεκτρολυτική ισορροπία, στον όγκο και στην ρύθμιση της πίεσης του αίματος.

Τι είναι οξεία νεφρική ανεπάρκεια και πώς μπορεί να προκληθεί;
Η οξεία νεφρική ανεπάρκεια είναι μια διαταραχή της λειτουργίας των νεφρών, με αποτέλεσμα να μη μπορούν να επιτελέσουν τις σημαντικές λειτουργίες τους και ειδικότερα το φιλτράρισμα του αίματος και την απέκκριση προς τα έξω των αχρήστων προϊόντων. Η οξεία νεφρική ανεπάρκεια μπορεί να προκληθεί από απόφραξη του αποχετευτικού συστήματος του νεφρού (λιθίαση, νεοπλάσματα κτλ.), από μείωση της νεφρικής παροχής αίματος και τέλος από βλάβη στα κύτταρα του νεφρού από φάρμακα ή ακτινολογικά σκιαγραφικά και αποτελεί την πιο συχνή αιτία οξείας νεφρικής ανεπάρκειας σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα.

Τι είναι αυτό που προκαλεί την βλάβη στα νεφρά των ασθενών με καρκίνο;
Μερικές θεραπείες για τον καρκίνο του πνεύμονα προκαλούν ζημιά στους νεφρούς και ιδιαίτερα στα κύτταρά του, με άμεσο επακόλουθο την οξεία νεφρική ανεπάρκεια. Η βλάβη είναι συνήθως αναστρέψιμη όταν σταματήσει η χορήγηση των φαρμάκων που είναι υπεύθυνα. Υπολογίζεται ότι το ποσοστό νεφρικής βλάβης σε ασθενείς που υποβάλλονται σε χημειοθεραπείες ανέρχεται σε 10-29%.

Ποια είναι τα συμπτώματα της νεφρικής βλάβης;
Συνήθως δεν παρατηρούνται συμπτώματα από την νεφρική βλάβη. Πρέπει όμως να έρθετε σε επικοινωνία με τον ιατρό σας αν παρατηρήσετε ένα από τα ακόλουθα:
– Μείωση της ποσότητας των ούρων και της συχνότητας της ούρησης.
– Πόνος ή πίεση κατά την διάρκεια της ούρησης.
– Σκοτεινά ούρα
– Κόκκινα ούρα
– Κούραση
– Αδυναμία των μυών
– Διόγκωση στα πόδια ή στους αστραγάλους
– Ναυτία ή έμετος
– Σύγχυση

Πώς εντοπίζεται η βλάβη των νεφρών;
Τα προβλήματα των νεφρών μπορούν αρχικά να εντοπισθούν από μια εξέταση αίματος ρουτίνας, η οποία προσδιορίζει τα επίπεδα δύο προϊόντων για την κανονική λειτουργία του ανθρώπινου σώματος, α) της ουρίας και β) της κρεατινίνης. Τέλος μια ποιο ακριβής μέθοδος ελέγχου της νεφρικής λειτουργίας είναι η μέτρηση της σπειραματικής διήθησης ή GFR (glomerular filtration rate), ή κάθαρση κρεατινίνης.

Ποια είναι η θεραπεία της νεφρικής βλάβης;
– Με τη διακοπή του υπεύθυνου φαρμάκου που προκαλεί την παρεμπόδιση της αποβολής των αχρήστων προϊόντων από τον ανθρώπινο οργανισμό, συμβάλλει στην βελτίωση της νεφρικής λειτουργίας.
– Με την χρησιμοποίηση φαρμάκων που θα βοηθήσουν για την αποβολή των αχρήστων προϊόντων από τα νεφρά με επακόλουθο τον περιορισμό της νεφρικής βλάβης ή φαρμάκων που θα βοηθούν στο να αποτρέψουν ή να μειώσουν την τοξικότητα των νεφρών.
– Με την τροποποίηση των διατροφικών συνηθειών (περιορισμός των τροφών που
περιέχουν νάτριο<αλάτι> και κάλιο κτλ.).
– Με αιμοδιάλυση ή περιτοναϊκή κάθαρση μέσω ενός μηχανήματος με τη βοήθεια του οποίου αποβάλλονται όλες οι άχρηστες ουσίες από τον οργανισμό. Η διάλυση δεν είναι απαραίτητη για κάθε ασθενή αλλά μπορεί να αποβεί σωτήρια ιδιαίτερα σε ορισμένες περιπτώσεις.

Πώς μπορεί να προληφθεί η βλάβη στους νεφρούς;
Το καλύτερο μέτρο για να προληφθούν οι βλάβες στους νεφρούς είναι να αποφευχθεί το αίτιο που τις προκαλεί. Χρήσιμο όμως είναι να γνωρίζουμε ότι η καλή ενυδάτωση, καθώς και ορισμένα ειδικά φάρμακα βοηθούν και παρέχουν προστασία στα νεφρά ενάντια στην τοξικότητα των χημειοθεραπευτικών σκευασμάτων.

Τι είναι χρόνια νεφρική ανεπάρκεια;
Είναι το αποτέλεσμα της προοδευτικής μείωσης της νεφρικής λειτουργίας, που προκαλείται από βλάβη του νεφρού – ποικίλης αιτιολογίας.

Έχω ήπια νεφρική ανεπάρκεια – μπορώ να κάνω χημειοθεραπεία;
Βεβαίως και μπορείτε εφόσον ο ιατρός δει τις εξετάσεις αίματος που αφορούν στον αιματοκρίτη σας, (την ουρία και την κρεατινίνη), υπολογίσει επίσης την σπειραματική διήθηση ή GFR έτσι ώστε να μπορεί να δει τον ακριβή βαθμό βλάβης των νεφρών σας. Ανάλογα με τον βαθμό νεφρικής βλάβης θα σας χορηγήσει μειωμένη δόση χημειοθεραπευτικών φαρμάκων, ώστε να μην προκληθεί επιδείνωση της υπάρχουσας νεφρικής βλάβης. Επίσης μπορεί να χορηγηθούν καλή ενυδάτωση και φάρμακα που εμποδίζουν ή μειώνουν την τοξικότητα της χημειοθεραπείας.

Έχω χρόνια νεφρική ανεπάρκεια – μπορώ να κάνω χημειοθεραπεία;
Βεβαίως μπορείτε με κάποια επιφύλαξη, εφόσον ο ιατρός δει τις εξετάσεις σας, ώστε να διαπιστώσει τον ακριβή βαθμό βλάβης των νεφρών σας. Ανάλογα με τον βαθμό νεφρικής βλάβης και εφόσον δεν ξεπερνά ένα όριο, μπορείτε να λάβετε χημειοθεραπεία σε σαφώς μειωμένη δόση, καθώς επίσης συνδυασμό ενυδάτωσης και φαρμάκων που μειώνουν την τοξικότητα της χημειοθεραπείας. Αν ο βαθμός νεφρικής βλάβης είναι πολύ μεγάλος τότε είναι επίσης δυνατόν ο ιατρός να προτείνει την αιμοδιάλυση μετά από κάθε χημειοθεραπευτικό σχήμα, έτσι ώστε να αποβληθούν από τον οργανισμό οι άχρηστες ουσίες.